Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starosta Opolski

Brak opisu obrazka Henryk Lakwa


HENRYK LAKWA 
starostwo@powiatopolski.pl

hlakwa@powiatopolski.pl
77 5415101
 
W sprawie skarg i wniosków Starosta Opolski przyjmuje w każdy
poniedziałek od 14:30 do 16:30 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101.
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin.

 


SEKRETARIAT STAROSTY OPOLSKIEGO 
DOROTA RADZIOCH 
starostwo@powiatopolski.pl 
77 5415101 fax 5415103

 

 


KOMPETENCJAE STAROSTY JAKO KIEROWNIKA STAROSTWA
 

Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Zarządu i Starostwa

Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Powiatu

Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu
prawa pracy i upoważnianie innych osób do podejmowania tych czynności

Wykonywanie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
oraz upoważnianie pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu do wydawania w jego imieniu tych decyzji

Podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach należących do kompetencji Zarządu, a niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu
oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne

Nadzorowanie realizacji budżetu Powiatu

Wydawanie regulaminów, zarządzeń i pism dotyczących funkcjonowania Starostwa

Wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa.

 

 

 

 

kPreClose: null, callbackPostClose: unlockScroll, treatAsImage: false // If set to true, will treat all links as image links (overriding automatic type detection). }; $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); });