• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Starostwa Powiatowego w Opolu
Menu wersji niemieckiej strony
Menu wersji angielskiej strony
BIP

Patronaty Starosty Opolskiego

ZASADY OBEJMOWANIA IMPREZ PATRONATEM STAROSTY OPOLSKIEGO

W dniu 20 lutego 2014 Zarząd Powiatu Opolskiego uchwałą nr 1236/14 z dn. 20 lutego 2014 przyjął nowe zasady  dotyczące obejmowania patronatem przez Starostę Opolskiego przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym etc. Straciła moc uchwała nr 115/11 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 10 marca 2011.

Aby zgłosić chęć objęcia imprezy Patronatem Starosty Opolskiego należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go co najmniej  21 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 4 - parter .

DOCXUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania patronatów przez Starostę Opolskiego nr 1236/14 z dnia 20.02.14
DOCRegulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego
DOCWzór wniosku o objęcie Partonatem Starosty Opolskiego przedsięwzięcia
DOCXWzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Starosty Opolskiego
DOCXWzór oświadczenia o odbiorze nagród

Herb Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGHerb powiatu opolskiego.jpeg

Logo Powiatu Opolskiego do pobrania
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (czarno - białe)
JPEGLogo Powiatu Opolskiego (kolor)


Starostwo Powiatowe w Opolu
ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole
tel. 77 5415101, fax 77 5415103
fax 77 5415103
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14847868
w tym miesiącu: 108122
dzisiaj: 295