• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Starostwa Powiatowego w Opolu
Menu wersji niemieckiej strony
Menu wersji angielskiej strony
BIP

Wicestarosta Opolski

Wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj Leonarda Płoszaj


LEONARDA PŁOSZAJ 
lploszaj@powiatopolski.pl

starostwo@powiatopolski.pl 
tel. 77 5415101
W sprawie skarg i wniosków Wicestarosta przyjmuje interesantów w  każdy
wtorki od 12.00 do 14.00 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101 .
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin. 

 


KOMPETENCJE WICESTAROSTY OPOLSKIEGO
 

Sprawowanie nadzoru nad zadaniami Powiatu z zakresu oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej

Organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prowadzenie promocji Powiatu

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Współpraca w zakresie zadań o których mowa wyżej z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi to jest: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi,
Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Szkołami i Powiatowym Urzędem Pracy

Koordynowanie działań związanych z promocją zdrowia, ratownictwem medycznym, imprezami masowymi
i zbiórkami publicznymi, ochroną zabytków oraz udzielaniem pomocy kombatantom

Wykonywanie czynności należących do kompetencji Starosty w razie jego nieobecności lub niemożności
pełnienia przez niego obowiązków

 


Starostwo Powiatowe w Opolu
ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole
tel. 77 5415101, fax 77 5415103
fax 77 5415103
e-mail: + (secure ? ';secure' : ''); } function ReadCookie(cookieName) { var theCookie=" "+document.cookie; var ind=theCookie.indexOf(" "+cookieName+"="); if (ind==-1) ind=theCookie.indexOf(";"+cookieName+"="); if (ind==-1 || cookieName=="") return ""; var ind1=theCookie.indexOf(";",ind+1); if (ind1==-1) ind1=theCookie.length; return unescape(theCookie.substring(ind+cookieName.length+2,ind1)); } if ((ReadCookie("czytaj_odnosniki")==1)) { $('#read_links').click(); reader.setReadAnchorsStatus((true)); } jQuery("#read_links").change(function () { var value = "1"; if ($(this).prop('checked') == false) value = "0"; setCookie("czytaj_odnosniki", "" + value + "", 1, '/'); }); readBtn.addEventListener("click", function () { var str = ''; var pageOnPage = $('div.pageOnPage'); if (pageOnPage.length > 0) { $('div.pageOnPage .pageOnPageElement').each(function () { str += $(this).html().trim(); }); } else { var str = $('.slabowidzacyPageContentLayoutRight').html().trim(); } var html = $('
' + str + '
'); html.find('.pageBreadcumb').remove(); html.find('script').remove(); str = html.text().replace(/\s+/g, ' ').replace(/^\s+|\s+$/, ''); str = str.replace('(', '').replace(')', ''); str = str.replace('„', '').replace('”', ''); str = str.replace('-', ''); str = str.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, " "); str = str.replace(/\s\s+/g, ' '); str = str.replace(/ +(?= )/g, ''); str = str.replace(/^[ \t]+/gm, ''); str = str.toLowerCase(); reader.read(str); }); readA.addEventListener("change", function () { reader.setReadAnchorsStatus((this.checked)); }); search.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.getAttribute("placeholder")); }); searchBtn.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.value); }); }, false);