Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach

 pl. Klasztorny 2, 46 - 020 Czarnowąsy
Strona internetowa DPS w Czarnowąsach 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWĄSACH
46-020 Czarnowąsy, pl. Klasztorny 2
tel. 77 469 11 86

SIOSTRA DYREKTOR
MARIA KLIMCZOK

Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi
przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Osoby ubiegające się o skierowanie do DPS powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Ośrodek zajmie się skompletowaniem odpowiedniej dokumentacji,  w skład której wchodzą:

 •  pisemny wniosek osoby ubiegającej się  o skierowanie do DPS lub jej przedstawiciela ustawowego, który może zgłosić również inna osoba fizyczna lub  prawna,
 •  wywiad środowiskowy,
 •  opinia OPS dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 •  decyzja o przyznaniu dochodu oraz zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  na  ponoszenie opłaty za pobyt w Domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez organ wypłacający świadczenie,
 •  zaświadczenie lekarskie,
 •  aktualne wyniki badań lekarskich.

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Opolu
ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole
tel. 77 5415101, fax 77 5415103
fax 77 5415103
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15552867
w tym miesiącu: 49879
dzisiaj: 6549

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1