Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja prawna - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

PDFDostęp do informacji publicznej.pdf
PDFLikwidacja szkody z polisy OC zarządcy drogi powiatowej.pdf
PDFLokalizacja w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.pdf
PDFOrganizacja ruchu drogowego.pdf
PDFPrzejazdy Nienormatywne.pdf
PDFUmieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf
PDFUsuwanie drzew przydrożnych w ciągu dróg powiatowych.pdf
PDFUzgodnienia zjazdów indywidualnych i publicznych.pdf
PDFZajęcie pasa drogowego związanego z budową lub utwardzeniem zjazdu.pdf
PDFZajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.pdf
PDFZakres działania ZDP w Opolu - edukacja prawna.pdf
PDFZakres działania ZDP w Opolu- informacje ogólne.pdf
 

Wersja XML