• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Starostwa Powiatowego w Opolu
Menu wersji niemieckiej strony
Menu wersji angielskiej strony
BIP

Rzecznik Konsumentów

pokój nr1 PARTER

BARTOSZ GIERŁACH
rzecznik konsumentów dla mieszkańców powiatu opolskiego

77 5415101

 

Rzecznik Konsumentów dla Powiatu Opolskiego przyjmuje konsumentów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu 45 - 068 ul. 1 Maja 29, pokój nr 1 (parter)
we wtorki: 7.30 - 11.30 i czwartki: 13.00 - 17.00

 


Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie  udziela porad i informacji prawnej telefonicznie oraz nie podejmuje interwencji w sprawach zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty: tel. 77 5415101


Rzecznik Konsumentów nie działa jako  pełnomocnik konsumenta  na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.


Rzecznik Konsumentów nie ma wobec przedsiębiorcy kompetencji władczych ani uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw związanych z upadłością konsumencką.

Od dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy wynikające ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która reguluje tzw. upadłość konsumencką.

Na posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2014 r. ustalono, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych itp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.

O zagadnieniach dotyczących upadłości konsumenckiej mogą Państwo przeczytać w specjalnym poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PORADNIK 


Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą  lub zawodową  albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


W zakresie reklamacji towarów i usług (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi) pomocy prawnej konsumentom udziela także Opolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. 1 Maja 1, II piętro, pok. 23,   tel. 77 / 4545088, fax: 77 / 4545089

Zadania oraz uprawnienia Rzecznika: 


Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

- serwisy naprawcze,
- firmy świadczące usługi remontowe,
- wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie,
- rzemieślnicy świadczący usługi,

- telekomunikacyjnych, 
- turystycznych, 
- przewozowych i pocztowych, 
- bankowych, 
- energetycznych,
- związanych z obrotem nieruchomościami, 
- edukacyjnych.


Rolą Rzecznika jest:

- w sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców,

- w sprawach, w których w ocenie Rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – Rzecznik nie wyręcza konsumenta ale może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.


Każdy powiat ma właściwego Rzecznika Konsumentów 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, realizując zadanie powiatu jakim jest "ochrona konsumentów" udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Powiatu Opolskiego


Na posiedzeniu w dniu 5 września 2011 r. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę nr 1/2011 o treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta - Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta, a nie jego miejsce zameldowania”. Stanowisko wyrażone w wyżej wymienionej uchwale podzielił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r.


Za mieszkańca Powiatu Opolskiego uważana jest osoba fizyczna przebywająca na terytorium Powiatu Opolskiego z zamiarem stałego pobytu.

Konsumenci zamieszkujący na terenie innych powiatów, w tym Miasta Opola powinni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w swoich powiatach lub miastach - właściwych  ze względu  na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.


Rzecznik nie pomoże w sprawach:

Ważne dla konsumentów 

INFOLINIA DLA KONSUMENTÓW 
PRAWA KONSUMENTA I INNE WAŻNE INFORMACJE 
PORADY W WYBRANYCH SPRAWACH  
PUBLIKACJE DLA KONSUMENTÓW 
AKTUALNOŚCI  URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI i KONSUMENTÓW 
PYTANIA  I  ODPOWIEDZI
FEDERACJA KONSUMENTÓW
WYBRANE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ KONSUMENTÓW
SEZONOWE WYPRZEDAŻE


Przydatne strony:

WYKAZ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
FEDERACJA KONSUMENTÓW
STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH
RZECZNIK UBEZPIECZONYCH
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
PUNKT INFORMACYJNY ODBIORCÓW PALIW I ENERGII
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
ARBITER BANKOWY
GŁÓWNY INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU 


 

 


Starostwo Powiatowe w Opolu
ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole
tel. 77 5415101, fax 77 5415103
fax 77 5415103
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14847927
w tym miesiącu: 108181
dzisiaj: 354