Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

45 - 005 Opole ul. Książąt Opolskich 27
 

    POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW  ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

 

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU
MAŁGORZATA RAJCZYK
pzon@powiatopolski.pl

 


009

SEKRETARIAT

tel./fax
77 4412319

 


ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.
Głównym celem uzyskania takiego orzeczenia jest prawo do pobierania zasiłku lub/i świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna ) dziecka.

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych po 16 roku życia. Orzeczenie takie jest potrzebne m.in.  do zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, uzyskania dofinansowania do sprzętu specjalistycznego, np. aparatów słuchowych,
do uzyskania prawa do tzw. karty parkingowej oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Wydawanie legitymacji.  Po uzyskaniu jednego z ww. orzeczeń, można wystąpić o wydanie legitymacji. Potrzebne jest jedno aktualne zdjęcie, wniosek o wydanie legitymacji i ksero orzeczenia. 

Legitymacje wydawane są w takim samym formacie jak dowód osobisty, wytwarza ją Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Czas oczekiwania na realizację wynosi około trzech tygodni. Wydanie legitymacji jest bezpłatne. 

W przypadku zgubienia legitymacji lub jej zniszczenia można starać się o wydanie duplikatu. Opłata za jego wystawienie wynosi 15 złotych, należy ją wpłacić na podany poniżej nr konta:

PKO BP 45 1020 3668 0000 5102 0395 3510

Okres oczekiwania od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia do chwili wezwania na posiedzenie składu orzekającego, jeśli dokumentacja jest kompletna, wynosi około jednego miesiąca.
UWAGA: zaświadczenia lekarskie wydawane przez lekarzy i dołączane do wniosku są ważne tylko przez 30 dni. Jeśli są wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem do Zespołu, niezbędne jest uaktualnieni daty przez lekarza, który druk wystawił.

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Opolu
ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole
tel. 77 5415101, fax 77 5415103
fax 77 5415103
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15544923
w tym miesiącu: 41935
dzisiaj: 6441

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1