Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DPS w Czarnowąsach

 

Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach, ul. Pl. Klasztorny 2, tel. 774691186, www.dpsczarnowasy.pl

Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi. Jest placówką stałego pobytu dla dziewcząt i kobiet w każdym wieku, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej mogą korzystać z różnych rodzajów terapii zajęciowej: plastycznej, muzykoterapii, zajęć sportowych, hipoterapii i psychoterapii.

Mieszkankom zapewnia się możliwość rozwijania uzdolnień i zaspokojenia potrzeb twórczych oraz możliwość uczenia się w Szkole Specjalnej.

Zapewniona jest profesjonalna opieka pielęgniarska i lekarska oraz dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych, prowadzonych przez zespół składający się z rehabilitantów i fizjoterapeutów. Prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej, w których dziennie uczestniczy ok. 15-20 osób.

Wersja XML