• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Starostwa Powiatowego w Opolu
Menu wersji niemieckiej strony
Menu wersji angielskiej strony
BIP

Sekretarz Powiatu

Marzena Kazin Marzena Kazin


MARZENA KAZIN 
SEKRETARZ POWIATU OPOLSKIEGO 
mkazin@powiatopolski.pl
tel. 77 5415104
Biuro Rady 77 5415105  5415106 

 
W sprawach skarg i wniosków sekretarz powiatu i naczelnicy wydziałów przyjmują codziennie  od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101 . Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin. 

 


KOMPETENCJE SEKRETARZA POWIATU OPOLSKIEGO
 

Zapewnienie właściwej organizacji pracy, nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem przepisów prawa, regulaminów, zarządzeń i instrukcji kancelaryjnej oraz realizacją uchwał Rady i Zarządu przez poszczególne stanowiska pracy i Wydziały

Czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych

Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu i innych materiałów oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu

Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd

Uczestniczenie w pracach Zarządu, w obradach sesji Rady oraz w ramach potrzeb w posiedzeniach poszczególnych komisji z głosem doradczym

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział organizacyjny oraz kierowanie pracą pracowników Biura Rady

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej oświadczeń majątkowych
osób zobowiązanych do ich składania

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę

Starostwo Powiatowe w Opolu
ul. 1 Maja 29
45 - 068 Opole
tel. 77 5415101, fax 77 5415103
fax 77 5415103
e-mail: Date() + expires * 864e5).toGMTString() : '') + (path ? ';path=' + path : '') + (domain ? ';domain=' + domain : '') + (secure ? ';secure' : ''); } function ReadCookie(cookieName) { var theCookie=" "+document.cookie; var ind=theCookie.indexOf(" "+cookieName+"="); if (ind==-1) ind=theCookie.indexOf(";"+cookieName+"="); if (ind==-1 || cookieName=="") return ""; var ind1=theCookie.indexOf(";",ind+1); if (ind1==-1) ind1=theCookie.length; return unescape(theCookie.substring(ind+cookieName.length+2,ind1)); } if ((ReadCookie("czytaj_odnosniki")==1)) { $('#read_links').click(); reader.setReadAnchorsStatus((true)); } jQuery("#read_links").change(function () { var value = "1"; if ($(this).prop('checked') == false) value = "0"; setCookie("czytaj_odnosniki", "" + value + "", 1, '/'); }); readBtn.addEventListener("click", function () { var str = ''; var pageOnPage = $('div.pageOnPage'); if (pageOnPage.length > 0) { $('div.pageOnPage .pageOnPageElement').each(function () { str += $(this).html().trim(); }); } else { var str = $('.slabowidzacyPageContentLayoutRight').html().trim(); } var html = $('
' + str + '
'); html.find('.pageBreadcumb').remove(); html.find('script').remove(); str = html.text().replace(/\s+/g, ' ').replace(/^\s+|\s+$/, ''); str = str.replace('(', '').replace(')', ''); str = str.replace('„', '').replace('”', ''); str = str.replace('-', ''); str = str.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, " "); str = str.replace(/\s\s+/g, ' '); str = str.replace(/ +(?= )/g, ''); str = str.replace(/^[ \t]+/gm, ''); str = str.toLowerCase(); reader.read(str); }); readA.addEventListener("change", function () { reader.setReadAnchorsStatus((this.checked)); }); search.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.getAttribute("placeholder")); }); searchBtn.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.value); }); }, false);