Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - telefony zaufania

Dokumenty do pobrania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

http://www.pcpropole.pl/
http://www.pcpropole.biuletyn.info.pl


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
pcpropole@pcpropole.pl

DYREKTOR
IWONA REJNHARDT

77 4420504

IWONA CZERCOWA – HAMERSKA
sekretariat
pcpropole@pcpropole.pl

77 4420504

77 4410505 fax

ELŻBIETA BIELECKA
osoby niepełnosprawne


 77 4420509

BARTOSZ MAYS
osoby niepełnosprawne


77 4420510

ALEKSANDRA STELMASZAK
sprawozdania,
szkolenia, analizy


77 4420512

ANNA GĘBCZAK
psycholog


77 4420513

ANNA KAZIN
domy pomocy społecznej,
domy dziecka


77 4420516

ANITA DRYJA
specjalista pracy socjalnej


77 4420517

TOMASZ SEGIET
świadczenia pieniężne (piecza zastępcza)


77 4410120

DOROTA BIRECKA
księgowość
77 4420522

MAŁGORZATA SZYMCZYKOWSKA
główna księgowa


77 4410460

SABINA WRÓBEL - ŻMUDA

koordynator

77 4420531

ALICJA NOWAK

koordynator

77 4410454

ANNA KULAWIK
KINGA NIEDBALLA
DOMINIKA KOMAR
MELANIA JURECZKO

koordynator

77 4420544

 
Wersja XML