Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starosta Opolski

Brak opisu obrazka Henryk Lakwa


HENRYK LAKWA 
starostwo@powiatopolski.pl

hlakwa@powiatopolski.pl
77 5415101
 
W sprawie skarg i wniosków Starosta Opolski przyjmuje w każdy
poniedziałek od 14:30 do 16:30 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101.
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin.

 


SEKRETARIAT STAROSTY OPOLSKIEGO 
DOROTA RADZIOCH 
starostwo@powiatopolski.pl 
77 5415101 fax 5415103

 

 


KOMPETENCJAE STAROSTY JAKO KIEROWNIKA STAROSTWA
 

Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Zarządu i Starostwa

Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Powiatu

Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu
prawa pracy i upoważnianie innych osób do podejmowania tych czynności

Wykonywanie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
oraz upoważnianie pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu do wydawania w jego imieniu tych decyzji

Podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach należących do kompetencji Zarządu, a niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu
oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne

Nadzorowanie realizacji budżetu Powiatu

Wydawanie regulaminów, zarządzeń i pism dotyczących funkcjonowania Starostwa

Wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa.

 

 

 

 

eloaded if it's an image? zoomFromClicked: false, // Experimental callbackPreOpen: null, // Six callback functions can be defined that will be called at various points in the opening, closing and resizing of lightboxes callbackPreResize: null, callbackPostResize: null, callbackPostOpen: lockScroll, callbackPreClose: null, callbackPostClose: unlockScroll, treatAsImage: false // If set to true, will treat all links as image links (overriding automatic type detection). }; $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); }); let lockScroll = function(){ $('body').addClass('block-scroll'); }; let unlockScroll = function(){ $('body').removeClass('block-scroll'); }; let prepareRelForGalleries = function() { $('.galleryList').each(function( index ) { //lightbox dla galerii let datarel = $( this ).find("a").attr("data-rel"); $(this).find('a').attr('rel', datarel); }); } let prepareMenu = function() { $('.slabowidzacyPageContentLayoutLeft nav a[href="#"]').each(function() { if($(this).next('ul').length){ $(this).append(' pokaż podmenu'); } }); } let bindCookieModal = function() { if (ReadCookie('scookie_modal') === '0') { document.getElementById('cookieAccept').removeEventListener('keydown', blockFocus); document.getElementById('cookieText').removeEventListener('keydown', blockFocusBack); } else { document.getElementById('cookieAccept').addEventListener('keydown', blockFocus); document.getElementById('cookieText').addEventListener('keydown', blockFocusBack); } }