Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starosta Opolski

Brak opisu obrazka Henryk Lakwa


HENRYK LAKWA 
starostwo@powiatopolski.pl

hlakwa@powiatopolski.pl
77 5415101
 
W sprawie skarg i wniosków Starosta Opolski przyjmuje w każdy
poniedziałek od 14:30 do 16:30 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101.
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin.

 


SEKRETARIAT STAROSTY OPOLSKIEGO 
DOROTA RADZIOCH 
starostwo@powiatopolski.pl 
77 5415101 fax 5415103

 

 


KOMPETENCJAE STAROSTY JAKO KIEROWNIKA STAROSTWA
 

Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Zarządu i Starostwa

Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Powiatu

Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu
prawa pracy i upoważnianie innych osób do podejmowania tych czynności

Wykonywanie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
oraz upoważnianie pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji, straży oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu do wydawania w jego imieniu tych decyzji

Podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach należących do kompetencji Zarządu, a niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu
oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne

Nadzorowanie realizacji budżetu Powiatu

Wydawanie regulaminów, zarządzeń i pism dotyczących funkcjonowania Starostwa

Wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa.

 

 

 

 

preloadGalleryControlsSprite: '', // Specify an image path here and it will be preloaded /*galleryControlWidth: 49, // width of each control (default based on sprite that ships with butterfly) galleryControlHeight: 85, // height of each control (default based on sprite that ships with butterfly)*/ galleryMode: 'rel', // Allow navigation between lightboxed images? Options are: rel (all links that have the same 'rel' attribute), 'container' (all links within the one container), 'all' (all linked images), or nothing '' (don't use galleries) galleryContainers: '', // CSS selectors specifying elements that contain linked images to form discrete galleries. e.g: '.gallery-pets, #gallery-flowers' galleryLoops: false, // When you reach the end of the gallery, should 'next' take you back to the begining? (and vice versa) captionMode: 'title', // Whether to use captions, and if so, where to grab the caption text from? Options are: 'title' (the title attribute of the link), 'text' (any text within the link, including image alt text), or nothing '' (don't display captions) preloadNextGalleryImage: true, // Should the next lightbox be preloaded if it's an image? zoomFromClicked: false, // Experimental callbackPreOpen: null, // Six callback functions can be defined that will be called at various points in the opening, closing and resizing of lightboxes callbackPreResize: null, callbackPostResize: null, callbackPostOpen: lockScroll, callbackPreClose: null, callbackPostClose: unlockScroll, treatAsImage: false // If set to true, will treat all links as image links (overriding automatic type detection). }; $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); });