Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa.jpeg                Henryk Lakwa - Starosta Opolski

Leonarda Płoszaj.jpeg                Leonarda Płoszaj - Wicestarosta Opolski

Krzysztof Wysdak.jpeg                Krzysztof Wysdak - etatowy Członek Zarządu Powiatu

Henryk Zapiór.jpeg                Henryk Zapiór - Członek Zarządu Powiatu

Joachim Świerc.jpeg                Joachim Świerc - Członek Zarządu Powiatu

 


KOMPETENCJE ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym

Wykonuje uchwały Rady Powiatu

Przygotowuje projekty uchwał

Gospodaruje mieniem powiatu

Wykonuje budżet powiatu

Zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych 
za wyjątkiem kierowników powiatowych służb inspekcji i straży

 

 

Wersja XML