Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Powiatu Opolskiego

Brak opisu obrazka                Henryk Lakwa - Starosta Opolski

Brak opisu obrazka                Leonarda Płoszaj - Wicestarosta Opolski

Brak opisu obrazka                Krzysztof Wysdak - etatowy Członek Zarządu Powiatu

Brak opisu obrazka                Henryk Zapiór - Członek Zarządu Powiatu

Brak opisu obrazka                Joachim Świerc - Członek Zarządu Powiatu

 


KOMPETENCJE ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO
 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym

Wykonuje uchwały Rady Powiatu

Przygotowuje projekty uchwał

Gospodaruje mieniem powiatu

Wykonuje budżet powiatu

Zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych 
za wyjątkiem kierowników powiatowych służb inspekcji i straży

 

 

Wersja XML