Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Polityki Społecznej

Kształtuje politykę oświatową lokalnej wspólnoty samorządowej, ocenia funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych administrowanych przez powiat, inspiruje kierunki rozwoju dla kultury sportu i turystyki, promuje powiat, zajmuje się ochroną zdrowia, ustala kierunki działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, współdziała z organizacjami pozarządowymi, ocenia działalności w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej, ustala kierunki w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, dokonuje ocen i ustala kierunki działań związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ocenia działania i ustala kierunki działań w sprawie ochrony praw konsumenta.

1. Zofia Kotońska przewodniczący
2. Monika Wittek zastępca przewodniczącego
3. Henryk Zapiór członek komisji
4. Piotr Szafrański członek komisji
5. Helena Wojtasik członek komisji
 

Wersja XML