Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Polityki Gospodarczej

Wskazuje m.in. kierunki rozwoju powiatu i określa ramy polityki regionalnej, ocenia stan utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ustala kierunki gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, współdziała z innymi samorządami i związkami komunalnymi w zakresie realizacji inwestycji ponadgminnych, w tym szczególnie zaopatrzenia w wodę gaz ciepło i usuwanie odpadów komunalnych, ocenia stan i oznakowanie dróg powiatowych, zajmuje się ochroną środowiska przyrody i gospodarką wodną, współdziała z jednostkami związanymi z rolnictwem, oraz zajmuje sie ochroną przeciwpowodziową i przeciwpoożarową.

1. Norbert Halupczok przewodniczący
2. Antoni Gryc zastępca przewodniczącego
3. Alicja Trychan członek komisji
4. Przemysław Kubów członek komisji
5. Konrad Dendera członek komisji


 

Wersja XML