Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wicestarosta Opolski

Wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj Leonarda Płoszaj


LEONARDA PŁOSZAJ 
lploszaj@powiatopolski.pl

starostwo@powiatopolski.pl 
tel. 77 5415101
W sprawie skarg i wniosków Wicestarosta przyjmuje interesantów w  każdy
wtorki od 12.00 do 14.00 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101 .
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin. 

 


KOMPETENCJE WICESTAROSTY OPOLSKIEGO
 

Sprawowanie nadzoru nad zadaniami Powiatu z zakresu oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej

Organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prowadzenie promocji Powiatu

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Współpraca w zakresie zadań o których mowa wyżej z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi to jest: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi,
Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Szkołami i Powiatowym Urzędem Pracy

Koordynowanie działań związanych z promocją zdrowia, ratownictwem medycznym, imprezami masowymi
i zbiórkami publicznymi, ochroną zabytków oraz udzielaniem pomocy kombatantom

Wykonywanie czynności należących do kompetencji Starosty w razie jego nieobecności lub niemożności
pełnienia przez niego obowiązków

 

lockScroll = function(){ $('body').addClass('block-scroll'); }; let unlockScroll = function(){ $('body').removeClass('block-scroll'); }; let prepareRelForGalleries = function() { $('.galleryList').each(function( index ) { //lightbox dla galerii let datarel = $( this ).find("a").attr("data-rel"); $(this).find('a').attr('rel', datarel); }); } let prepareMenu = function() { $('.slabowidzacyPageContentLayoutLeft nav a[href="#"]').each(function() { if($(this).next('ul').length){ $(this).append(' pokaż podmenu'); } }); } let bindCookieModal = function() { if (ReadCookie('scookie_modal') === '0') { document.getElementById('cookieAccept').removeEventListener('keydown', blockFocus); document.getElementById('cookieText').removeEventListener('keydown', blockFocusBack); } else { document.getElementById('cookieAccept').addEventListener('keydown', blockFocus); document.getElementById('cookieText').addEventListener('keydown', blockFocusBack); } }