Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wicestarosta Opolski

Wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj Leonarda Płoszaj


LEONARDA PŁOSZAJ 
lploszaj@powiatopolski.pl

starostwo@powiatopolski.pl 
tel. 77 5415101
W sprawie skarg i wniosków Wicestarosta przyjmuje interesantów w  każdy
wtorki od 12.00 do 14.00 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101 .
Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin. 

 


KOMPETENCJE WICESTAROSTY OPOLSKIEGO
 

Sprawowanie nadzoru nad zadaniami Powiatu z zakresu oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej

Organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prowadzenie promocji Powiatu

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Współpraca w zakresie zadań o których mowa wyżej z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi to jest: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi,
Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Szkołami i Powiatowym Urzędem Pracy

Koordynowanie działań związanych z promocją zdrowia, ratownictwem medycznym, imprezami masowymi
i zbiórkami publicznymi, ochroną zabytków oraz udzielaniem pomocy kombatantom

Wykonywanie czynności należących do kompetencji Starosty w razie jego nieobecności lub niemożności
pełnienia przez niego obowiązków

 

de: 'title', // Whether to use captions, and if so, where to grab the caption text from? Options are: 'title' (the title attribute of the link), 'text' (any text within the link, including image alt text), or nothing '' (don't display captions) preloadNextGalleryImage: true, // Should the next lightbox be preloaded if it's an image? zoomFromClicked: false, // Experimental callbackPreOpen: null, // Six callback functions can be defined that will be called at various points in the opening, closing and resizing of lightboxes callbackPreResize: null, callbackPostResize: null, callbackPostOpen: lockScroll, callbackPreClose: null, callbackPostClose: unlockScroll, treatAsImage: false // If set to true, will treat all links as image links (overriding automatic type detection). }; $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); $( document ).ajaxComplete(function( event, request, settings ) { //fix dla paginacji (stare strony) prepareRelForGalleries(); $('.gallery, .galleryList .galleryList li a').butterfly(butterflyOptions); }); });