Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy 2016

PDFUchwała Nr XIII/73/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” (183,62KB)
PDFRoczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 (179,77KB)
 

Wersja XML