Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2016

 

PDFLista podmiotów którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.


PDFUchwała Nr 462/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016
PDFInstrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego 2016
DOCWzór oferty realizacji zadania publicznego
DOCWzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego
DOCWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


 

Wersja XML