Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2016

 

PDFLista podmiotów którym przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. (197,95KB)


PDFUchwała Nr 462/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 (65,56KB)
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 (115,76KB)
PDFInstrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego 2016 (322,27KB)
DOCWzór oferty realizacji zadania publicznego (100,50KB)
DOCWzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego (99,00KB)
DOCWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (74,00KB)


 

Wersja XML