Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja prawna - Wydział Geodezji i Kartografii

PDFUdostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf (64,11KB)
PDFUzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.pdf (63,28KB)
PDFZmiana danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.pdf (61,39KB)
 

Wersja XML