Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja prawna - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

PDFInstrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (210,56KB)
PDFLikwidacja szkody z polisy OC zarządcy drogi powiatowej.pdf (55,42KB)
PDFLokalizacja w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.pdf (57,18KB)
PDFOrganizacja ruchu drogowego.pdf (128,84KB)
PDFWydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.pdf (126,17KB)
PDFWarunki umieszczenia reklamy w pasie drogowym.pdf (122,07KB)
PDFZasdy usuwania drzew przydrożnych w ciągu dróg powiatowych.pdf (54,59KB)
PDFZasady uzgadniania zjazdów indywidualnych i publicznych.pdf (192,72KB)
PDFZajęcie pasa drogowego związanego z budową lub utwardzeniem zjazdu.pdf (202,48KB)
PDFZajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.pdf (219,85KB)
PDFJakie decyzje wydaje Zarząd Dróg Powiatowych.pdf (305,92KB)
PDFZakres działania ZDP w Opolu- informacje ogólne.pdf (59,92KB)
 

Wersja XML