Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja prawna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

PDFWnioskowanie do Zespołu Orzekającego PP-P w Opolu.pdf (68,89KB)
PDFOpinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia lub dyskalkulia).pdf (64,62KB)
PDFZadania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.pdf (60,63KB)
 

Wersja XML