Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2017

PDFLista podmiotów którym przyznano dotację na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2017.pdf (114,14KB)


PDFUchwała Nr 1042/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 (207,75KB)
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 (328,84KB)
PDFInstrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego 2017 (845,20KB)
DOCWzór oferty realizacji zadania publicznego (147,50KB)
DOCWzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego (150,50KB)
DOCWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (159,00KB)
 

Wersja XML