Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPORR

DOCModernizacja drogi powierzchni nr 1708 relacji Chróścice – do drogi woj. Nr 454 Opole – Namysłów, III etap” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową nr Z/2.16/III/3.2/12/05/U/11/08 z dnia 3 grudnia 2008 roku (43,00KB)

Wersja XML