Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

Ogłoszenia o sprzedaży mienia ruchomego

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Opolskiego na lata 2021-2023

Informacja o możliwości zgłaszania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze jednostek Powiatu Opolskiego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia w sprawie odszkodowań

Ogłoszenia Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

Ogłoszenia w sprawie wywałaszczeń

Ogłoszenia o sprzedaży drewna

Zawiadomienia 

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego

 

Wersja XML