Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

45 - 005 Opole ul. Książąt Opolskich 27
 

    POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW  ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   

013

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU
MAŁGORZATA RAJCZYK

077 44 12 314

009

ANETA BUTRYM
DARIA MRÓZ

Wydawanie kart parkingowych, przyjmowanie odwołań
077 44 12 319

014

DOMINIKA MEDYŃSKA
DANIELA CHUDALLA-SOŚNIK

Rejestracja wniosków, Wydawanie legitymacji
077 44 12 319

 


ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.
Głównym celem uzyskania takiego orzeczenia jest prawo do pobierania zasiłku lub/i świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna ) dziecka.

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych po 16 roku życia. Orzeczenie takie jest potrzebne m.in.  do zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej, uzyskania dofinansowania do sprzętu specjalistycznego, np. aparatów słuchowych,
do uzyskania prawa do tzw. karty parkingowej oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Wydawanie legitymacji.  Po uzyskaniu jednego z ww. orzeczeń, można wystąpić o wydanie legitymacji. Potrzebne jest jedno aktualne zdjęcie, wniosek o wydanie legitymacji i ksero orzeczenia. 

Legitymacje wydawane są w takim samym formacie jak dowód osobisty, wytwarza ją Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.
Czas oczekiwania na realizację wynosi około trzech tygodni. Wydanie legitymacji jest bezpłatne. 

W przypadku zgubienia legitymacji lub jej zniszczenia można starać się o wydanie duplikatu. Opłata za jego wystawienie wynosi 15 złotych, należy ją wpłacić na podany poniżej nr konta:

PKO BP 45 1020 3668 0000 5102 0395 3510

Okres oczekiwania od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia do chwili wezwania na posiedzenie składu orzekającego, jeśli dokumentacja jest kompletna, wynosi około jednego miesiąca.
UWAGA: zaświadczenia lekarskie wydawane przez lekarzy i dołączane do wniosku są ważne tylko przez 30 dni. Jeśli są wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem do Zespołu, niezbędne jest uaktualnieni daty przez lekarza, który druk wystawił.

 

Wersja XML