Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy 2018

PDFUchwała Nr XXXIII/234/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” (403,43KB)
PDFRoczny Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 (308,68KB)
 

Wersja XML