Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu mieści się w Opolu na ul. Pl. Katedralny 4, tel. 77 4410260, oferuje pomoc wszystkim potrzebującym bez względu na miejsce zamieszkania.

Celem Fundacji jest profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie człowieka w jego życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym, a w szczególności:

 

www.dfoz.pl

Wersja XML