Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb i flaga powiatu

Powiat opolski

Powiat opolski zajmuje 1534 km2, zamieszkuje go 123.612 ludzi.

W skład powiatu wchodzą 3 miasta i 10 gmin wiejskich:  Niemodlin, Ozimek, Prószków, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Popielów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.


Herb i flaga powiatu opolskiego

DOCUchwała Rady Powiatu nr XIX 118 08, regulująca zasady wykorzystywania insygniów powiatu opolskiego.doc

DOCWzory flag i herbu.doc

PDFWzory flag i herbu.pdf


Herb Powiatu Opolskiego powstał w wyniku prac KOMISJI DORAŹNEJ DO SPRAW USTALENIA WZORU HERBU POWIATU OPOLSKIEGO w składzie:


Herb powiatu  to tarcza gotycka, wzór z II połowy XIII wieku w kolorze błękitnym, a na niej złoty orzeł zwrócony heraldycznie w lewo, z dziobem zamkniętym, końcami skrzydeł zawiniętymi ku górze, na każdym skrzydle cztery pióra z końcami lekko zakręconymi na zewnątrz. Tors upierzony, łapy upierzone, zakończone szponami. Ogon z opaską trapezową na wysokości pomiędzy szponami a upierzeniem, z pięcioma piórami.

Po wnikliwej analizie źródeł historycznych, komisja zadecydowała, że podstawą do opracowania wzoru herbu Powiatu Opolskiego będzie pieczęć herbowa Władysława I opolsko - raciborskiego przedstawiająca na tzw. tarczy wczesnogotyckiej wizerunek orła zwróconego heraldycznie w lewo.

Wyżej wymieniona pieczęć to pierwszy tego rodzaju stempel, znany w tej części Śląska. Stanowi, więc jak najbardziej adekwatną podstawę do tworzenia herbów.

Na czas panowania Władysława I przypada ostateczne uformowanie się całego godła Piastów górnośląskich. Oprócz tego zarówno historiografia polska jak niemiecka zgodnie podają, że orzeł górnośląski jest powszechnie uznanym symbolem dla Śląska Opolskiego.

Wersja XML