Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ul. Hubala 21, tel. 77 4421410, realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Według  stanu  na  dzień  31 grudnia  2011 r.  w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu  zarejestrowanych  było  4715  osób bezrobotnych  z  terenu  powiatu  opolskiego, w tym 24 osoby, u których niepełnosprawność związana jest z chorobami psychicznymi. Stopa bezrobocia  wynosiła 12,4%.

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu  utworzony został specjalny dział wsparcia dla osób niepełnosprawnych http://pup.opole.pl/osoby-niepelnosprawne/informacje-wstepne/429, w którym można znaleźć m.in. informacje dotyczące rejestracji, pośrednictwa pracy czy poradnictwa zawodowego.

 

Wersja XML