Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasz PCPR przypomina o terminach

Brak opisu obrazka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu informuje, że w 2022 roku będzie realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na co można uzyskać dofinansowania i do kiedy można składać wnioski?

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań w 2022 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D – likwidacja barier transportowych.

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 31.01.2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27.

Do pobrania:

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektów w obszarze B, C, D, F, G programu
 2. Treść programu
 3. Procedury realizacji programuexternal, opens a new window
 4. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F, G programu.

 

Wersja XML