Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konta bankowe i kasy

RACHUNKI BANKOWE POWIATU OPOLSKIEGO Bank PKO BP SA w Opolu

22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

opłaty komunikacyjne, m.in.: rejestracja pojazdu, prawo jazdy, opłaty licencyjne, 
czynsze, dzierżawa, opłata za wydanie dziennika budowy, karty wędkarskie,
rejestracja jednostek pływających

57 1020 3668 0000 5302 0015 7586

użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

96  1020 3668 0000 5602 0015 8774

wpłaty wadium za organizowane przetargi

  45 1020 3668 0000 5102 0123 6249

opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu gedoezyjnego i kartograficznego
(wypisy, wyrysy, map)

 

Konto Urzędu Miasta Opola -
Bank Millenium  SA
 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
opłata skarbowa,
opłata za czynności wykonywane w wydziale budownictwa:
pozwolenia na budowę,
pozwolenia na rozbiórki itp. 

 

KASY STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU

KASA  Opole, ul. 1 Maja 29, pokój nr 13 (parter sala operacyjna Wydziału Komunikacji) 
KASA Opole, pl. Wolności 7-8 ( piętro II)
GODZINY PRACY  
poniedziałek 7.45 - 16.30
wtorek 7.45 - 15.00
środa 7.45 - 15.00
czwartek 7.45 - 15.00
piątek 7.45 - 13.30
sobota nieczynne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML