Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy 2014

DOCWieloletni Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wyminionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2014-2016 (916,50KB)


 

Wersja XML