Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

DOCXUchwała Zarządu Powiatu Opolskiego nr 1147/13 z dnia 19.12.2013 w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Opolskiego "Magnolia Powiatu Opolskiego"
DOCXTryb i szczególowe zasady przyznawania Nagrody Starosty Opolskiego "Magnolia Powiatu Opolskiego"
DOCXWniosek o przyznanie Nagordy Starostry Opolskiego "Magnolia Powiatu Opolskiego"
DOCXZgoda kandydata na udział w konkursie - osoba prywatna
DOCXZgoda kandydata na udział w konkursie - instytucja, grupa, zespół

Wersja XML