Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2014

DOCXUchwała Nr 1147/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2014
DOCOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu 
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego
DOCRegulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu
DOCOświadczenie członka komisji konkursowej
DOCKarta oceny formalnej oferty
DOCKarta oceny merytorycznej oferty 
DOCXWzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
DOCWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2014.

PDFLISTA PODMIOTÓW KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT W 2014r..pdf


 


 


 

Wersja XML