Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2014

DOCXUchwała Nr 1147/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2014 (16,83KB)
DOCOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu (62,00KB) 
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (30,92KB)
DOCRegulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu (90,50KB)
DOCOświadczenie członka komisji konkursowej (26,00KB)
DOCKarta oceny formalnej oferty (39,50KB)
DOCKarta oceny merytorycznej oferty (39,00KB) 
DOCXWzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego (21,31KB)
DOCWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (103,50KB)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w roku 2014.

PDFLISTA PODMIOTÓW KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU OFERT W 2014r..pdf (160,33KB)


 


 


 

Wersja XML