Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz stypendystów szkół prowadzonych przez Powiat Opolski

DOCWykaz stypendystów szkół prowadzonych przez Powiat Opolski, którym Zarząd Powiatu Opolskiego, przyznał stypendium w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim w 2015 r. (878,00KB)
 


DOCWykaz przyznanych przez Zarząd Powiatu Opolskiego stypendiów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim.doc (856,00KB)

Wersja XML