Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2015

PDFLista podmiotów którym przyznano dotację w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r.pdf (82,35KB)


DOCXUchwała Nr 39/15 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015. (19,48KB)
DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015 (77,50KB)

DOCWzór oferty realizacji zadania publicznego (100,50KB)
DOCWzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego (99,00KB)
DOCWzór sprawozdania (74,00KB)
PDFInstrukcja wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego (253,87KB)

Wersja XML